Γιατί εμείς

Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις
  • Η παρουσία μας , για πάνω από είκοσι χρόνια στον χώρο αποτελεί την μεγαλύτερη πιστοποιήση!
Γιατί να μας προτιμήσετε

 

  •  Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές
  •  Τιμές Χαμηλές
  •  Εμπειρία
  •  Εξειδίκευση
  •  Προσφορές - Εργασία από εξειδικευμένους τεχνικούς

    -Αξιοπιστία στο χρόνο παράδοσης
    -Επίσκεψη στο χώρο σας για μελέτη της εργασίας
    -Αναλυτική προσφορά
    -Προσαρμογή του κόστους στα δεδομένα σας

Μεταλλικά κουτιά
Κατασκευές Μεταλλικές
Ειδικές Κατασκευές

Copyright © 2014, Strantza.com.gr. All Rights Reserved.